Logo
Helhedsplan17
Dit gode liv

Du er her: Politikker Dit gode liv Den nære sundhed og omsorg

DEN NÆRE SUNDHED OG OMSORG

Kommunen har stor indflydelse på borgernes sundhed og tryghed, og vi vil skabe gode rammer for liv alle steder - i alle byer og lokalsamfund - men på forskellig måde. Du skal have en tryg og sikker opvækst med alsidig læring - samt støtte og omsorg, når livet er svært.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Være til stede lokalt - både fysisk og
  digitalt ved at oprette egne tilbud eller
  hjemtage tilbud, så borgere kan aktiveres
  og få pleje og omsorg samt psykisk støtte
  i sit eget nærområde.

 • Arbejde med god trivsel på kommunale
  arbejdspladser, så borgere oplever åbne
  og engagerede medarbejdere med
  overskud.

 • Have fokus på saglig samskabelse, hel-
  hedstænkning og faglig støtte.

 • Sikre et reelt frit valg mellem forskellige
  typer dagtilbud ved eksempelvis at tilbyde
  vuggestuetilbud i byer, der er med i ”liv i
  by og skole”.

 • Sikre frit skolevalg - mellem forskellige
  typer af skoler og uddannelsesinstitutioner.

 • Få øje på de nære og lokale muligheder
  for at mødes og opbygge nye relationer
  på tværs af alder.

 • Støtte fælleskaber med frivillige, der er de
  kompentente voksne og gode rollemodeller.

 • Samarbejde med regionen om en god
  lægedækning og tryghed, sammenhøng
  og høj faglighed i alle led i sundheds-
  væsenet.

 • Samarbejde om at etablere et rehabiliter-
  ingscenter, hvor rekreation, træning og
  vejledning efter indlæggelse samlet set vil
  sikre en bedre samfundsøkonomi.

 • Deltage i samarbejder om at etablere
  hospice-lignende tilbud.

 • Vurdere behovet for at informere og
  vejlede pårørende i at være nærværende
  for døende.

 • Samarbejde med lokale fødevarepro-
  ducenter om at sætte fokus på god mad,
  økologi og lokalt forarbejdede fødevarer i
  kommunalt støttede tilbud.

 • Samarbejde med frivillige og ildsjæle om
  at yde medmenneskelig støtte og omsorg
  på "jammerbugtsk" i et samarbejde med
  de ressourcer, der er tilstede lokalt.
 • Anvende ny teknologi i den service og
  omsorg, som borgere modtager, når det
  giver mening og letter hverdag og
  opgaveløsning.