click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Dit gode liv

Du er her: Politikker Dit gode liv Boliger og bo-miljøer til den enkelte

BOLIGER OG BO-MILJØER TIL DEN ENKELTE


Fællesskab og støtte, både socialt, fysisk og psykisk, kan forebygge og afhjælpe ensomhed, både for unge og ældre. Ved at øge udbuddet af mindre boliger med tilknyttet hjælp og service, kan vi sikre, at borgeren kan blive i nærområdet med de relationer og netværk, der bidrager til et godt liv.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Udarbejde en ny boligpolitik, hvor udbuddet
  af almene boliger ses i forhold til
  behovet for boliger til enlige i et samarbejde
  med private investorer og udlejere.

 • Arbejde for at udvide kapaciteten af
  midlertidige pladser, som bl.a. også kan
  anvendes efter endt ophold på sygehuset,
  før borgerne vender tilbage til eget hjem.

 • Skabe rammer for at etablere nye typer
  bomiljøer med fællesskaber, der er rum-
  melige og handicapvenlige - og ses på
  tværs af generationer.

 • Øge mulighederne for at visitere lokalt,
  når netværket er den vigtigste ressource
  for borgerens gode liv.