Logo
Helhedsplan17
Dit gode liv

Du er her: Politikker Dit gode liv Aktiv sammen med andre

AKTIV SAMMEN MED ANDRE


Byrum, mødesteder, idrætsfaciliteter og naturområder kan alle benyttes som arena for bevægelse og socialt samvær. Vi skal lette adgangen til at være fysisk aktiv i og tæt ved hjemmet.

Kommunalbestyrelsen vil

 • Tænke natur- og kulturformidling på tværs
  af generationer, så unge og ældre helt
  lokalt kan finde nye samværsformer og
  roller.

 • Arbejde for at skabe mere tilgængelig
  natur i byen, så adgang til friluftsoplevel-
  ser i hverdagen er god.

 • Bevare de mange stier og småveje, der
  forbinder by, udsigtspunkter, udflugtsste-
  der og værdifuld natur, og understøtter
  samspillet med andre byer.

 • Give bedre muligheder for at offentlige
  arealer som rastepladser, infosteder,
  p-pladser, torve mv. kan være knudepunk-
  ter for borgernes aktive og sunde friluftsliv.

 • Samskabe om at etablere nye "frilufts-por-
  taler" for friluftslivet, som Gateway i Hune
  og Trailhead-Slettestrand.

 • Samarbejde om at åbne idrætshaller og
  fritidsfaciliteter for flere brugere - ved en
  mere fleksibel åbningstid og benyttelse.

 • Stille offentlige arealer og ledige lokaler
  til rådighed for netværk, fællesskaber og
  frivillige.

 • Sætte fokus på bevægelse i kommunalt
  støttede tilbud.

 • Facilitere foreningsudvikling, fornyelse af
  idrætsanlæg og fritidsfaciliteter, så idræts-
  faciliteter er i god stand og "up to date".

 • Samarbejde om at udvikle sundhedsidræt,
  så flere foreninger kommer med, og
  tilbuddet spredes geografisk.

 • Udpege knudepunkter for friluftsliv, sund-
  hed og turisme, hvor bevægelse, sociale
  mødesteder og arbejdende værksteder
  kan kombineres.