Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg Kommuneplantillæg 10 - Boligområde ved Saltum

Boligområde ved Saltum

Status Vedtaget
Plannavn Boligområde ved Saltum
Dato for offentliggørelse af forslag 28. februar 2019
Høringen start 5. marts 2019
Høringen slut 30. april 2019
Dato for vedtagelse 20. juni 2019
Dato for ikrafttræden 25. juni 2019
PDF pdf boligomraade_ved_saltum.pdf (188 KB)

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet at max. antal etager i kommuneplanrammen 24.B1 Saltum Vest er 1 1/2 og skal forøges, da lokalplanen 24-007 giver lov til 2 etager. 

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget omfatter det samme område som lokalplanen. 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: