Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 8 - Boligområde, Baunen, Ingstrup

Kommuneplantillæg nr. 8

Status Vedtaget
Plannavn Kommuneplantillæg nr. 8
Dato for offentliggørelse af forslag 5. september 2018
Høringen start 5. september 2018
Høringen slut 3. oktober 2018
Dato for vedtagelse 5. november 2018
Dato for ikrafttræden 7. november 2018
PDF pdf boligomraade_baunen_ingstrup.pdf (251 KB)

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for et ejendom Baunen 23, Ingstrup. Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere på anvendelsesbestemmelserne, som vedrører kommuneplanrammerne 25.O1 og 25.B1. Lokalplanen udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed åbne muligheden for anvendelse af matr.nr. 1fo Ingstrup Præstegaard, Ingstrup til boligformål.

 

Kommuneplantillægget omhandler ændring af anvendelsebestemmelser for del af kommuneplanramme 25.O1 og dermed ændring af anvendelsesbestemmelserne på området.

Jf. Helhedsplan 17 er matr.nr. 1fo Ingstrup Præstegaard, Ingstrup beliggende i ramme 25.O1 anvendes til offentligt formål såsom skole, institutioner for børn og ældre, idrætsanlæg samt kirke- og kirkelignende formål.

Jf. Helhedsplan 17 skal rammeområde 25.B1 anvendes til åben/lavt boligformål.

Med Kommuneplantillæg overføres matr.nr. 1fo Ingstrup Præstegaard, Ingstrup fra rammeområde 25.O1 til rammeområde 25.B1, og dermed ændres mat. nr. 1fo Ingstrup Præstegaard, Ingstrup til boligområde.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: