Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 7 - Erhvervsområde ved Ny Aabyvej

Erhvervsområde ved Ny Aabyvej

Status Forslag
Plannavn Erhvervsområde ved Ny Aabyvej
Dato for offentliggørelse af forslag 28. maj 2019
Høringen start 28. maj 2019
Høringen slut 23. juli 2019
Dato for vedtagelse 19. september 2019
Dato for ikrafttræden 21. oktober 2019
PDF pdf erhvervsomraade_ved_ny_aabyvej.pdf (374 KB)

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med de gældende kommuneplanrammer i forhold til miljøklasser for erhverv.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen. 

Kommuneplantillægget medfører, at rammeområderne 27.E5, 27.E og 27.E6 tilpasses geografisk, så de ikke dækker lokalplanområdet. Samtidig aflyses rammeområde 27.E9 i sin helhed og erstattes af et nyt rammeområde 27.E9, der sikrer overensstemmelse med lokalplan 27-028.

Tillægget offentliggøres samtidig med lokalplanen og med samme indsigelsesfrist.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: