Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 20 - Sendeanlæg til mobiltelefoni

Sendeanlæg til mobiltelefoni

Status Vedtaget
Plannavn Sendeanlæg til mobiltelefoni
Dato for offentliggørelse af forslag 24. juni 2019
Høringen start 24. juni 2019
Høringen slut 22. juli 2019
Dato for vedtagelse 19. september 2019
Dato for ikrafttræden 24. september 2019
PDF pdf sendeanlaeg_til_mobiltelefoni.pdf (175 KB)

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplan for et erhvervsområde Drøvten, Gjøl. Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere anvendelse- og bebyggelsesregulerende bestemmelser, som vedrører kommuneplanramme 20.E1.

Lokalplanen udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed åbne muligheden for at imødekomme et ønske fra en teleoperatør/mobiludbyder om opstilling af en 48m høj mobilantennemast på ejendommen 1iz Gjøl By, Gjøl.

Kommuneplantillægget omhandler ændring af afgrænsning for del af kommuneplanramme 20.E1 og dermed udlæg af et nyt rammeområde 20.T3 til teknisk anlæg.

Jf. Helhedsplan 17 er matr.nr. 1iz Gjøl By, Gjøl er beliggende i ramme 20.E1 og anvendes til erhverv for lettere differentierede erhvervstyper, såsom lettere industri-, håndværks- og lager-/transportvirksomheder.

Med Kommuneplantillæg overføres del af matr.nr. 1iz Gjøl By, Gjøl fra rammeområde 20.E1 til det ny rammeområde 20.T3, og dermed ændres mat. nr. 1iz Gjøl By, Gjøl til teknisk anlæg.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: