Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 2 - Sommerhusområde, Blokhus Nord 2

Sommerhusområde, Blokhus Nord

Status Vedtaget
Plannavn Sommerhusområde, Blokhus Nord
Dato for offentliggørelse af forslag 5. juni 2018
Høringen start 5. juni 2018
Høringen slut 31. juli 2018
Dato for vedtagelse 11. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 16. oktober 2018
PDF pdf sommerhusomraade_blokhus_nord_2.pdf (211 KB)

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for et eksisterende sommerhusområde nord for Blokhus. Lokalplanerne udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed give nye tidssvarende muligheder i området.
Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhus er omfattet af en gammel byplanvedtægt fra 1953, og planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye muligheder i sommerhusområderne. Desuden er den tidligere planlægning lavet for at omdanne et tomt landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: