Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 18 - Grundvandssikrende skovrejsning ved Biersted

Grundvandssikrende skovrejsning ved Biersted

Status Vedtaget
Plannavn Grundvandssikrende skovrejsning ved Biersted
Dato for offentliggørelse af forslag 27. juni 2019
Høringen start 27. juni 2019
Høringen slut 25. juli 2019
Dato for vedtagelse 2. september 2019
Dato for ikrafttræden 9. september 2019
PDF pdf grundvandssikrende_skovrejsning_ved_biersted.pdf (206 KB)

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af samarbejdsaftale mellem Naturstyrelsen, Jammerbugt Kommune og Aabybro Vand, om at skabe et arealmæssigt sammenhængende skovområde. Samtidig er kommuneplantillægget udtryk for et ønske om at justere retningslinje 6.19 i Helhedsplan17 sådan, at udpegningen af områder indenfor projektområdet hvor skovrejsning er uønsket ændres til skovrejsning ønsket.

Projektområdet strækker sig fra Aabybros nordøstlige bygrænse i vest til Biersted Kirke i øst og omfatter arealer i indvindingsoplandet til Aabybro Vands kildepladser nord for Biersted og nordøst for Aabybro.

Et overordnet formål med projektet er at øge grundvandsbeskyttelsen i indsatsområdet ved at etablere fredskov. Desuden er formålet med skovrejsning at skabe, bevare og øge skovens biologiske mangfoldighed og sikre, at hensyn til landskab, natur, kulturmiljø, miljøbeskyttelse og friluftsliv tilgodeses – såvel eksisterende værdier, som potentialer.

Projektområdet er samarbejdspartnernes hensigtserklæring for skovrejsningsprojektets mulige udstrækning og afgrænsning. Der er ikke lavet en detaljeret planlægning for indretning af projektområdet og det ønskede skovrejsningsområde.

 

 

Rammer