Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 16 - Boligområde, Vadumvej, Nørhalne

Boligområde, Vadumvej, Nørhalne

Status Vedtaget
Plannavn Boligområde, Vadumvej, Nørhalne
Dato for offentliggørelse af forslag 28. marts 2019
Høringen start 2. april 2019
Høringen slut 28. maj 2019
Dato for vedtagelse 29. august 2019
Dato for ikrafttræden 3. september 2019
PDF pdf boligomraade_vadumvej_noerhalne.pdf (158 KB)

Redegørelse

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne, idet at max. bebyggelsesprocent i kommuneplanrammen 29.B3 Boligområde øst for Vadumvej er 30 og skal forøges, da lokalplanen 29-004 giver lov til 40 % i forbindelse med tæt-lav bebyggelse.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: