Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 15 - Vindmøller Rendbæk Øst

Vindmøller Rendbæk Øst

Status Forslag
Plannavn Vindmøller Rendbæk Øst
Dato for offentliggørelse af forslag 10. januar 2019
Høringen start 10. januar 2019
Høringen slut 12. april 2019
PDF pdf 15_vindmoeller_rendbaek_oest_m_resume_ny_frist.pdf (59943 KB)

Redegørelse

Jammerbugt Kommune har udarbejdet lokalplanen på baggrund af en ansøgning fra Dansk Vindenergi om tilladelse til at opstille 16 vindmøller ved Rendbæk Øst. Det er fra kommunens side besluttet, at man vil arbejde for det nye projekt og medvirke til dets virkeliggørelse. Jammerbugt Kommune ønsker at bidrage til
udviklingen af vedvarende energiproduktion og herigennem nedbringe udledningen af drivhusgasser.


Planlægningen startede med udgivelsen af en debatfolder i januar/februar 2015. På baggrund af denne indledende høring og de indkomne høringssvar fra borgere og øvrige myndigheder er det herefter besluttet at gå videre med planlægningen for projektet.


Herefter startede processen med den videre konkrete planlægning med udarbejdelsen af Lokalplan 23-008. Lokalplanen er ikke overensstemmelse med Jammerbugt Kommuneplan, da der ikke er udlagt rammer for lokalplanlægningen. Herudover har udviklingen af mølletyper betydet at afgrænsningen af mølleområdet - som er udlagt i Helhedsplan17 må ændres således at der ikke er vingeoverslag ved Gammel Toftegaardsvej ved en rotordiameter på 136. Arealerne er således ændret så møllerne kan flyttes nogle meter længere fra vejen og dermed undgå vingeoverslag

Ny afgrænsning af mølleområde ved Rendbæk retningslinje 4.7 i Helhedsplan17

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: