Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 14 - Boligområde ved Hovensvej

Boligområde ved Hovensvej

Status Forslag
Plannavn Boligområde ved Hovensvej
Dato for offentliggørelse af forslag 28. maj 2019
Høringen start 28. maj 2019
Høringen slut 24. juli 2019
PDF pdf boligomraade_ved_hovensvej.pdf (422 KB)

Redegørelse

Lokalplan 27-025 er ikke i overensstemmelse med rammebestemmelserne. Kommuneplanramme 27.B6 udvides til også at dække hele Lokalplan 27-025. Dvs. at rammerne 27.B2, 27.R6 og 27.O1 herefter kommer til at ligge uden for lokalplanområdet.

Med den nye ramme er der mulighed for at ved tæt-lav bebyggelse kan bebyggelsesprocenten udvides til 40 % og der kan bygges op til 2 etager.

Derfor er der udarbejdet et kommuneplantillæg som sikrer, at der er den nødvendige overensstemmelse mellem lokalplanen og kommuneplanen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: