Logo
Helhedsplan17
Tillæg

Du er her: Forside Tillæg 1 - Sommerhusområde, Blokhus Nord

Sommerhusområde, Blokhus Nord

Status Vedtaget
Plannavn Sommerhusområde, Blokhus Nord
Dato for offentliggørelse af forslag 1. maj 2018
Høringen start 1. maj 2018
Høringen slut 10. juli 2018
Dato for vedtagelse 5. november 2018
Dato for ikrafttræden 7. november 2018
PDF pdf sommerhusomraade_blokhus_nord.pdf (181 KB)

Redegørelse

Tillægget er en konsekvens af, at der skal udarbejdes nye lokalplaner for et eksisterende sommerhusområde nord for Blokhus. Lokalplanerne udarbejdes, da det er ønsket at forny plangrundlaget, og dermed give nye tidssvarende muligheder i området. 

Store dele af sommerhusområdet umiddelbart nord for Blokhus er omfattet af en gammel byplanvedtægt fra 1953, og planen er forældet i forhold til nybyggeri og i forhold til ønsker om nye muligheder i sommerhusområderne. Desuden er den tidligere planlægning lavet for at omdanne et tomt landskab til sommerhusområde, men i fremtiden er der behov for at planlægningen kan regulere et fuldt udbygget sommerhusområde.

Området er beliggende vest for Pirupshvarrevej. Området strækker sig fra Coldsvej i syd til Egebæksvej i nord. Området har et areal på ca. 47 ha. Størstedelen af området er beliggende i sommerhusområde. En mindre del af området er beliggende landzone.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget: