Logo
Helhedsplan17
Redegørelse

Du er her: Forside Redegørelse Dialog Høringsfase

Høringsfase

Forslag til Helhedsplan17 har været i offentligt høring i perioden fra den 22. september 2012 til den 16. november 2017.

Høringssvar og indsigelser blev samlet i en hvidbog, og forelagt kommunalbestyrelsen den 14. december 2017.

Det samlede materiale med høringsmateriale kommenteres i en hvidbog, som også vil beskrive forslag til eventuelle ændringer efter høringsfasen.

De indkomne høringssvar i høringsfasen er kommenteret i en hvidbog, som ses nedenfor. 

pdf hvidbog_hhp17hoeringssvar.pdf (1 MB)

 

 

Billede af frø der spirer