Logo
Helhedsplan17
Redegørelse

Du er her: Forside Redegørelse Ændringer i retningslinjer

Ændringer i retningslinjer

I forbindelse med revisionen af Helhedsplanen er der foretaget rettelser i planens retningslinjer:

Byer og byudvikling:

  • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i 1.1, 1.3 og 1.11

Detailhandel:

  • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel. 
  • Grænser for bymidte mv. i Pandrup er ændret

Trafikanlæg:

  • Arealreservationer til veje er ændrede ved Saltum, Brovst og Blokhus bl.a. på baggrund af rapport, "Omfartsvej ved Brovst"

Tekniske anlæg, virksomhed og VVM:

  • Nye tekster  om vindmølleparker jf. den planlægning og sagsbehandling, der er afsluttet
  • VVM tekster opdateret i forhold til ny lovgivning
  • Nye bestemmelser om antenner jf. BRN samarbejdet

Fritidsformål:

  • Der er udarbejdet nye turistpolitiske overvejelser
  • Foretaget konsekvensrettelser i forhold til sager og nye områdeudpegninger
  • Under fritidshavne er Masterplan Limfjorden tilføjet

Naturbeskyttelse, kulturhistorie, jordbrug, landskab og geologi:

  • Naturstrategi er indarbejdet.
  • Bestemmelse om indvinding af hvidt sand, jf. Naturstyrelsen.
  • Redaktionelle ændringer og henvisning til at der udarbejdes særlig temarevision herom i næste planperiode.

 

Skovrejsning:

  • Udlæg af ny skov ved Pandrup.

Landzonepraksis:

  • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel.

pdf Hvidbog17.pdf (669.3 KB)