click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Redegørelse

Du er her: Forside Redegørelse Ændringer i retningslinjer

Ændringer i retningslinjer

I forbindelse med revisionen af Helhedsplanen er der foretaget rettelser i planens retningslinjer:

Byer og byudvikling:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i 1.1, 1.3 og 1.11

Detailhandel:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel. 
 • Grænser for bymidte mv. i Pandrup er ændret

Trafikanlæg:

 • Arealreservationer til veje er ændrede ved Saltum, Brovst og Blokhus bl.a. på baggrund af rapport, "Omfartsvej ved Brovst"

Tekniske anlæg, virksomhed og VVM:

 • Nye tekster  om vindmølleparker jf. den planlægning og sagsbehandling, der er afsluttet
 • VVM tekster opdateret i forhold til ny lovgivning
 • Nye bestemmelser om antenner jf. BRN samarbejdet

Fritidsformål:

 • Der er udarbejdet nye turistpolitiske overvejelser
 • Foretaget konsekvensrettelser i forhold til sager og nye områdeudpegninger
 • Under fritidshavne er Masterplan Limfjorden tilføjet

Naturbeskyttelse, kulturhistorie, jordbrug, landskab og geologi:

 • Naturstrategi er indarbejdet.
 • Bestemmelse om indvinding af hvidt sand, jf. Naturstyrelsen.
 • Redaktionelle ændringer og henvisning til at der udarbejdes særlig temarevision herom i næste planperiode.

 

Skovrejsning:

 • Udlæg af ny skov ved Pandrup.

Landzonepraksis:

 • Ændringer i planloven har afstedkommet rettelser i de fleste retningslinjer i dette kapitel.

pdf Hvidbog17.pdf (669.3 KB)