click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Redegørelse

Du er her: Forside Redegørelse Ændringer i rammer

Ændringer i rammer

Ændringer foretaget i rammer for fremtidig lokalplanlægning ved revision af Helhedsplanen i 2017 er: 

  • Der er arbejdet med at konsekvensrette mange beslutninger og afgørelser for den sidste planperiode.
  • Samlet set sker der en netto udvidelse af udlæg til boliger på 26 ha. Den største udvidelse sker omkring Aabybro.
  • I byerne Arentsminde, Birkelse og Kaas er der sammenlagt taget ca. 9 ha ud, som efter vedtagelse ligger som landbrugsjord igen.
  • I forhold til erhverv er der en netto reduktion på ca. 12 ha i byerne Saltum og Arentsminde.
  • Der er foretaget en nettoreduktion på ca. 60 ha i udlæg til rekreative områder. Den store reduktion skyldes, at et stort areal ved Aaby Skoven nu er udlagt til boligformål.
  • Udover disse arealudlæg er der lavet større ændring af rammebestemmelser i ramme 19.R2 Fårup Sommerland, hvor bebyggelsens maksimale højde ændres fra 8,5 meter til 40 meter. Og miljøklassen ændres fra 1-5 til miljøklasse 7. Disse ændringer har betydning for bestemmelser bl.a. omkring støj.
  • Område 27.C2 – Aabybro Centeret er ændret i forhold til muligheden for at bygge højt. Det er nu muligt at bygge op til 7 etager mod tidligere to etager.
  • Derudover er der foretaget mindre rettelser som følge af ændringer i Planloven samt uhensigtsmæssighed

pdf Hvidbog17.pdf (669.3 KB)