click me

Vær med

Du kan sende kommentarer til forslag til Helhedsplan17 ved at benytte formularen nedenfor, hvor du også kan vedhæfte billede, kort og tekst. Du bedes venligst oplyse en emailadresse, da der sendes en kvittering på modtagelse af dit høringssvar. 

Du har også mulighed for at sende dine kommentarer til helhedsplan@jammerbugt.dk eller med posten til Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro mrk. "Helhedsplan17".

Hvis du har adressebeskytelse sæt kryds her

Logo
Helhedsplan17
Vær med!
Miljørapport

Du er her: Forside Miljørapport Referencer

Referencer

By- og Landskabsstyrelsen, Landsplan: Landsplanredegørelse 2013 - Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark. Miljøministeriet, 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen: Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2017. Erhvervsstyrelsen 2015

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Miljøministeriet, december 2016

Jammerbugt Kommune, Vandforsyningsplan 2010 – 2022

Jammerbugt Kommune, Klimatilpasningsplan, 2014

Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning: Vejledning om krav til kommuneplanlægning inden for områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplande til almene vandforsyninger uden for disse. Miljøministeriet, december 2016.

Jammerbugt Kommune, Helhedsplan 13, http://helhedsplan.jammerbugt.dk/

Jammerbugt Kommune, Udkast til Helhedsplan 17, http://jammerbugt-kp17.cowi.webhouse.dk