Kom godt i gang med den digitale helhedsplan

Denne helhedsplan findes udelukkende i en digital udgave og altså ikke i den traditionelle, trykte papirudgave. I den digitale helhedsplan er det let at finde rundt. Du kan nemt og hurtigt finde frem til det, som har relevans for netop dig.

På "Forside" og under "Rammer" kan du søge direkte på din adresse, og finde ud af, hvad der gælder for dig og din ejendom.

  • Under fanebladet "Forside" øverst i venstre hjørne, kan du danne dig det store overblik over Jammerbugt Kommune, og hvordan vi arbejder med planlægning. Du kan derudover læse om planens forudsætninger i analyser og redegørelse for ændringer, og se den lovpligtige vurdering af miljøpåvirkningen af de nye udlæg i kommuneplanen. Yderligere kan du finde gældende tillæg til helhedsplanen samt aktuelle høringer.
  • I fanebladet "Politikker" øverst i venstre hjørne kan du danne dig et overblik over Jammerbugt Kommunes mange politikområder opdelt for hvert politisk udvalg. Det er her, du kan danne dig et hurtigt overblik over kommunalbestyrelsens visioner og mål for kommunens udvikling, og der er til hvert politikområde angivet politikker, planlagte handlinger, budgetoplysninger, tal og fakta samt hidtidige og fremtidige tiltag inden for overskriften klima og agenda 21.
  • I fanebladet "Retningslinjer" finder du de gældende retningslinjer inden for de 13 afsnit om byudvikling, tekniske anlæg, forvaltning i det åbne land og klima. For de fleste afsnit følger interaktive retningslinjekort, hvori du kan zoome ind/ud og navigere rundt. Her er det muligt at tænde og slukke for forskellige temaer, ligesom det er muligt at skifte mellem baggrundskort og luftfoto.
  • I fanebladet "Ramme", kan du se den præcise angivelse af anvendelse, bebyggelsens art og omfang mv. for dit eget lokalområde. Det er rammerne der er retningsgivende for, hvad der kan bestemmes i lokalplanen. Der er også for hvert ramme området vist en områdebeskrivelse med faktuelle oplysninger om befolkning, institutioner og vigtige kulturspor i områderne.

Nederst i højre hjørne af siden vil du kunne finde henvisning til både interne og eksterne links i forhold til Jammerbugt Kommunes helhedsplan. På siderne under fanebladet "politik" vil der også være både interne og eksterne links i selve teksten.

Farer du vild på hjemmesiden, kan du altid vende tilbage til helhedsplanens forside ved at klikke i det grå banner for oven i højre hjørne eller ved at klikke på "home" i brødkrummestien under overskriften i det grønne banner øverst til venstre.

Ønsker du at gå til Jammerbugt Kommunes hjemmeside kan du klikke på kommunens logo øverst i højre hjørne og et nyt vindue vil åbne med kommunens hjemmeside.

 

Print planen

Printfunktionen er enkel og brugervenlig. Ved at bruge hhv. "udskriv"- eller "pdf'udgave"-funktionen i øverste højre hjørne, kan du let udskrive enkeltsider eller særlige dele af helhedsplanen. Printfunktionen sammensætter pdf-filer, som du enten kan gemme på din harddisk eller udskrive på en printer.

 

Personlig vejledning

For dig der ikke har computer og netadgang, er der mulighed for at få hjælp ved henvendelse i vores borgerservice og på kommunens biblioteker.